תהליך finest

כאן ועכשיו.תמיד

פגישת היכרות

נציג את עצמנו ונכיר אותך, נברר מידע חיוני, נגדיר את המטרות של התהליך וניפרד לשלום לעבודה פנימית לקראת הפגישה הבאה.

ניתוח מצב קיים וגיבוש המלצות

לאחר פגישת ההיכרות ואיסוף המידעים נקיים תהליך פנימי וננתח את הרכב האחזקות הקיים, בדגש על תמהיל המוצרים, רמות הסיכון, היבטי המיסוי, מבנה עלויות ואיכות החברות המנהלות.

כאן באה לביטוי פורמולה FINEST – מודל דירוג מוצרים שפיתחנו המתבסס על מדדים כמותיים ואיכותיים במטרה לבנות עבורך את התיק היעיל ביותר במונחי תשואה-סיכון-מיסוי-עלויות בהתאמה אישית למאפיינים האישיים שלך.

פגישת הצגת המלצות FINEST והוצאה לפועל

פגישת המשך בה נציג בפניך את הניתוח של מבנה התיק הקיים ואת המלצות FINEST לחיסכון הפיננסי שגיבשנו עבורך, לרבות השינויים הדרושים לבניית תיק יעיל ומותאם לך אישית.

FINEST – כאן ועכשיו תמיד לשירותך!

מזל טוב – אתה לקוח FINEST! מעכשיו והלאה אנחנו איתך ולשירותך לאורך כל הדרך. השינויים בשווקים הפיננסים כמו גם בחיים האישיים של כל אחת ואחד מאיתנו מצריכים בחינה שוטפת של התיק הפיננסי וביצוע התאמות מעת לעת. אנו נבחן את ההזדמנויות והסיכונים בשווקים, במוצרים וברגולציה לצד השינויים האישיים שלך במטרה לעדכן את התיק מתי שצריך ולהנחיל שמחה והצלחה בניהול הכספים האישיים לאורך זמן. נעשה זאת ברוח הערכים של חברת FINEST – מקצועיות, הגינות ותשוקה.

החזון שלנו – להנחיל שמחה והצלחה בניהול הכספים האישיים לכל אחת ואחד

במטרה להגשים את החזון של FINEST גיבשנו תפיסת עולם פשוטה – לעשות טוב, להימנע מלעשות רע ולרענן את החשיבה שלנו. תפיסה זו מתבטאת בתכנון פיננסי מיטבי ומותאם אישית המתבסס על בחירת המוצרים ומסלולי ההשקעה המעניינים ביותר בתעשייה הפיננסית ועדכונם באופן שוטף במטרה להנחיל שמחה והצלחה בניהול הכספים האישיים של כל אחת ואחד. זאת לצד מפרט שירות שתכליתו שיפור מצבו של החוסך באופן תמידי – ואהבת לרעך כמוך!

הערכים שלנו – תשוקה, מקצועיות והגינות

אנו מבינים שרווחתם הכלכלית של לקוחותינו הינה ראשונה במעלה ועומדת בחשיבותה עם הבריאות והמשפחה במטרה לתמוך בהן, לכן אנו פועלים מתוך תחושת שליחות וחדוות יצירה. אנו מתמחים בבניית תמהיל השקעה מותאם אישית המתייחס לצרכים של לקוחותינו במטרה למצוא את המענה הטוב ביותר – FINEST. אנו מבינים שכמו בחיים גם בשוק ההון נוצרות הזדמנויות חדשות לצד השקעות שמיצו עצמן ומרעננים את המלצותינו בהגינות כאן ועכשיו. ערכים אלו ששמנו לנגד עינינו, ילוו אותנו תמיד