פורמולה finest

כאן ועכשיו.תמיד

במטרה ליצור את ההמלצה הטובה ביותר ללקוח, פיתחנו פורמולה FINEST שתכליתה בחירה מושכלת של חברה מנהלת, מוצר, ומסלול השקעה שיניבו תמהיל פיננסי ופנסיוני מנצח!

הפורמולה משקללת שלושה רבדים: 

אימצנו שגרות עבודה על מנת ליישם שיטה זו, בין היתר, וועדת השקעות שתתכנס בתדירות דו שבועית ותבחן את נתוני המוצרים בתעשייה הפיננסית במטרה לייצר התאמה אישית אופטימלית ללקוחותינו.

01.

מדדים איכותיים

מטבע הדברים, ישנם גופים ספקולטיבים שנוטלים סיכונים בתמהיל ההשקעות בעוד שאחרים שמרניים יותר, וכן ישנן תקופות שגוף מסוים מפגין ביצועים נאים יחסית לנוכח ההזדמנויות לעומת תקופות אחרות שפחות. אנו נבחן באופן שוטף מידע איכותי הנוגע ליצרנים בתעשייה הפיננסית; קיומה של מתודולוגיית השקעות ברורה והתאמתה לתפיסתנו לגבי השווקים, מנגנונים מובנים של תהליכי עבודה וקבלת החלטות, גיוס ושימור כח אדם, וכן  פרמטרים איכותיים נוספים, כדוגמת הוותק ויציבות האנליסטים ומנהלי ההשקעות, היקפם, התקשרויות לרכישת מחקר מחברות חיצוניות, זאת לצד עקביות במדיניות ההשקעה וגמישות התגובה להתפתחויות חיצוניות בשווקים. במסגרת הבחינה האיכותית אנו נקפיד על פגישות עם מנהלי ההשקעות בבתים השונים ונעקוב אחר הצהרות על מדיניות ההשקעה במטרה לשקלל משתנים אלו כמרכיב איכותי בבחירת החברה המנהלת וסוג המוצר.

02.

מדדים כמותיים

אנו נבחן באופן שוטף מידע אודות ניירות ערך והפוזיציות השונות בכלל המוצרים, תוך שימוש במידע הפומבי שמפרסמות חברות הביטוח ובתי ההשקעות בדבר אחזקותיהן. אנו ננתח את התיק ונבדוק את טיב ההחזקות לרבות מניות, אג״ח, מט״ח וכן נכסים לא סחירים והשקעות אלטרנטיביות, תוך בחינת פיזור הנכסים והסיכון הגלום בהם. כל זאת במטרה לאתר מוצרים בעלי פוטנציאל רווחים במינימום סיכונים. בחינת תשואות עבר, שהינן נחלת העבר בלבד, תהיה רק מרכיב אחד משורה של משתנים בפורמולה FINEST, על מנת לייצר מבט צופה פני עתיד, שלוקח בחשבון היסטוריית ביצועים ועקביות אך מדגיש פוטנציאל ביצועים עתידי. לצד פוטנציאל התשואות של המוצרים אנו נבחן גם את סטנדרט השירות אליו מחויבות החברות כפי שמתבטא במדד איכות השירות של משרד האוצר כחלק מהמלצה על חברה מנהלת.

03.

התאמה אישית ללקוח

לאחר סינון קפדני של החברות המנהלות והמוצרים הקיימים בתעשייה הפיננסית, סינון המבוסס על המדדים האיכותיים והכמותיים שהגדרנו בפורמולה FINEST, אנו נבצע אפיון צרכים מדויק עבור החוסך לרבות צרכים ומטרות, מאפיינים אישיים כדוגמת גיל, סטטוס והתייחסות לסיכון, במטרה ליצור את סל המוצרים הטוב ביותר במונחים של פוטנציאל תשואה מול סיכון ומבנה עלויות המלווה בתכנון מס המגלם את ההטבות הניתנות לחוסכים על ידי המדינה.